داروخانه سیب

https://padnaamood.ir/wp-content/uploads/2018/07/darokhone-sib-1.jpg

مساحت : 130
محل پروژه : تهران - خیابان کمیل

داروخانه سیب

طراحی داخلی داروخانه با رویکرد معماری مدرن و با توجه به اصول معماری ارگانیک انجام شد.

استفاده از الگوی مولکولی و ساختار شیمیایی داروی ام_اس یکی از دلایل خاص شدن این پروژه می باشد.

متریال: کناف و چوب